contract van verbondenheid tussen ouders en kinderen - Else Marie van den Eerenbeemt

 

Contract van verbondenheid tussen ouders en (kind)eren
Bewaar de trouw van kinderen aan beide ouders
    
Als vader en moeder beseffen we diep dat het uit elkaar gaan van ons grote gevolgen heeft voor ons allemaal. Als man en vrouw hebben we ons huwelijk/onze relatie niet tot een succes weten te maken. Het is zwaar voor ons dat te erkennen.

 

Het valt moeilijk te begrijpen waarom wij niet als partners bij elkaar blijven. We realiseren ons dat dit jou veel verdriet doet.

Wij willen uitdrukkelijk zeggen dat jou geen schuld treft aan wat er verkeerd ging tussen ons. Het mislukken van ons huwelijk/relatie is uitsluitend ons aan te rekenen. Misschien komt er een moment dat je beseft dat we, beide ouders, schuld hebben aan de scheiding.
           
Het huwelijk/de relatie eindigt, maar ons ouderschap niet. Voor de toekomst zijn onze intenties:

              We zullen elkaar ondersteunen in het moederschap en in het vaderschap. We zullen je niet betrekken bij ruzies of conflicten tussen ons. Ook zullen we ons niet negatief uitlaten over elkaar in jouw aanwezigheid.

             
We zullen als team samenwerken te bate van jouw welzijn, toekomst en gezondheid. Als er een gebeurtenis is, of een beslissing genomen wordt waarbij beide ouders nodig zijn dan respecteren we elkaars aanwezigheid.

             
Je hebt het volste recht en alle vrijheid om ons allebei te ontmoeten, van ons beiden te houden en om vreugde en verdriet met ieder van ons te delen.

             
Je bent vrij om zonder belemmering contact te onderhouden met de grootouders van beide kanten en hun families.

             
Wij zijn je vader en moeder en je blijft ons kind. Als je kinderen krijgt zullen wij de grootouders zijn.

Plaats:                                                      Datum: 

                      moeder                      vader                 dochter/zoon            getuige 
          

Naam         .......................        ........................        ............................         ....................... 


Handtekening

  

 


Vrij vertaald naar Contract van verbondenheid tussen ouders en kinderen copyright EM van den Eerenbeemt, 14-09-2011