Coaching ouders in Amsterdam Oost - Watergraafsmeer - Diemen

 
 
 
 


Ik begeleid je graag bij thema's zoals: 

  • Opvoedvragen en -uitdagingen in het gezin. 
  • Ruzies en 'ander gedoe' in het gezin. Tussen de kinderen onderling of tussen jou en je zoon/dochter. 
  • Verschillende opvoedstijlen van jezelf en je partner en hoe dit mogelijk invloed heeft op jullie kinderen en jullie (ouderschaps)relatie.
  • Andere triggers en 'roden knoppen' waardoor je telkens wordt getriggerd door een van de kinderen/je kind.  Bijvoorbeeld:  Je voelt je genegeert als je kind niet luistert als je  iets vraagt.  Je hebt het gevoel dat je kind  je grenzen niet respecteert en andere thema's die je tegenkomt.
  • Persoonlijke vraagstukken rondom levensthema's en (komende) transitiemomenten. 

Hoe? 
met behulp van diverse technieken werken we aan je hulpvraag. Daarin bespreken we samen wat het beste bij jou/jullie pas: gesprekken, creatieve counseling, een tafelopstelling met behulp van  duplopoppetjes. Met deze duplopoppetjes, zetten we jouw gezin letterlijk op tafel. Daarmee geef ik je inzicht (en) in jullie gezinsdynamiek en patronen en ook hoe deze tot stand zijn gekomen.
 
Een andere prachtige manier om tot diepe inzichten en ontwikkeling te komen is het deelnemen aan een  familieopstellingen met  representanten.  
 

 Afbeelding invoegen

Ritueel begeleiden
Er zijn momenten in je leven waarbij het helpend en passend kan zijn om een ritueel uit te voeren. Deze kunnen we samen ontwikkelen. 
Vanuit opgedane nieuwe inzichten kun je nieuwe praktische stappen maken. Een ritueel helpt je om een bepaalde periode of moment af te ronden en een nieuwe fase in te gaan. Rituelen helpen bij stilstaan bij wat het leven je brengt en ook wat er verloren is gegaan. Ze slaan als het ware een brug tussen je verleden, het heden en de (nieuwe) toekomst.
 
Het is een manier om samen stil te staan bij wat er is gebeurd, dingen los te laten en de toekomst weer in te stappen met dat wat er wel (weer) is .. rituelen kunnen ook helpen bij het benoemen van wat je voelt en wat je misschien wilt loslaten.
 
 

 
Hoe weet je of er systemisch iets  aan de hand is je gezin?

In gedrag van je kind(eren)  kan bijvoorbeeld ervaren worden dat zij:

- zich "bemoeien” met datgene wat feitelijke- de ouders aangaat; bijvoorbeeld de relatie
- jou als ouder "claimen”
- extreem boos worden
- voortdurend vechten met broertje of zusje
 
In het gedrag van jou als ouder kan het zijn dat:
- je geraakt wordt door het gedrag van je kind en je dat emotioneert of extreem boos maakt
- je het moeilijk vindt om grenzen aan te houden
- je ervaart dat er iets is dat de verbinding met je kind bemoeilijkt maar de vinger er niet op kan leggen.
- je iets van je kind nodig hebt.
 
Wat levert een opvoedopstelling je op?
  • Een opstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere opvoedkundige thema’s. 
  • Een opstelling kan zorgen voor een doorbraak in de verhouding tussen ouder en kind(eren) en geeft concreet zicht op wat nodig is. 
  • Opvoeden wordt ontspannen.
  • Relatie ouder-kind verandert van gebonden in verbonden.


 Kinderen leven van binnen naar buiten.
Zij vragen geen aandacht maar zoeken verbinding.
Hun gedrag is niet de oorzaak, maar het gevolg.
Kinderen hebben een goede reden waarom ze doen
wat ze doen. 


Coaching ouders en/of  begeleiding bij opvoeding kinderen
Als ouder word je tijdens de opvoeding  voor verschillende leuke, maar ook spannende of moeilijke uitdagingen gesteld. Je kind kan je soms zo raken in je eigen (oude) pijnpunten. Of je kind drukt onbewust op 'rode knoppen' waarvan je dacht dat je ze niet (meer) had.  Je reageert daardoor misschien op een manier die je nou nét niet wilde: té heftig ... té geraakt. Jullie zitten misschien wel vast in een bepaald herhalend patroon. 
 
Juist dán kan het fijn zijn om samen te kijken wat maakt dat het even minder lekker loopt in jullie gezin. Of in het contact met je kind. Een aantal sessie oudercoaching is hierbij dan  enorm verhelderend. 
 

  Afbeelding invoegen
 
"Het gesprek heeft me inzichten gegeven in mijn eigen patronen.
Door de familieopstelling werden wederom bepaalde thema’s zichtbaar. Diep van binnen wist ik het wel maar het is prettig dat je af en toe eens bij iemand zoals Marjorie kan aankloppen, die je weer even de goede richting in stuurt. Het was een zeer prettig gesprek, dus zeker een aanrader. Iedereen heeft toch recht op een APKtje af en toe?" Cindy, moeder van zoon en dochter
 
  
INDIVIDUELE OPVOEDOPSTELLING (FAMILIEOPSTELLING)

Soms heb je als ouder met betrekking tot je opvoedvraag al veel gelezen, adviezen opgevolgd en tóch kom je niet verder en bieden de aangeboden tips en adviezen geen of slechts een tijdelijke oplossingen. Een Individuele Opvoedopstelling kan een stap zijn om te ontdekken wát er daadwerkelijk speelt. Het kan namelijk zijn dat er ’iets speelt’ op een onbewust niveau in de onderliggende dynamiek van het gezin of de familie.  Een individuele opvoedopstelling laat op een diepere laag zien wat de oorsprong van het vraagstuk is. Als daar oplossingen worden gevonden, dan is het resultaat blijvend.

Blokkades opheffen 
Een familie is een systeem waarin verstoringen kunnen plaatsvinden. Door een verstoring ontstaat er een blokkade, waardoor de leden van het systeem niet optimaal meer kunnen functioneren. Vaak zijn het de kinderen die vanuit loyaliteit de taak op zich nemen om de balans in het systeem te herstellen. Het gevolg hiervan is, dat de kinderen verantwoordelijkheden dragen die niet van hen zijn, wat zich op diverse manieren kan uiten (emotionele uitbarstingen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, lichamelijke klachten, claimgedrag etc.). 

Hoe werkt het? 
In een opvoedopstelling werk ik individueel met één van de ouders vanuit het vraagstuk van die ouder. In een kort voorgesprek bespreken we belangrijke feitelijke informatie en ingrijpende gebeurtenissen in het huidige gezin en/of het gezin van herkomst van de ouder. Bij het opstellen bekijken we de dynamieken; het gaat daarbij dus niet om de inhoud van de verhalen en gebeurtenissen of over psychologische zaken, dus hoe iemand als persoon was, het gaat om de juiste plaatsing.  Vervolgens legt de ouder het opvoedingsvraagstuk via vloertegels ruimtelijk neer en  verkent zelf de verschillende posities en leert daardoor de dynamieken binnen het eigen systeem te herkennen. Informatie komt naar boven van onder de oppervlakte die het gedrag en de houding van het kind en de relatie met de ouder(s) sterk beïnvloedt.  De kern van de opvoedvraag wordt daarmee duidelijk. 
Ik kijk en voel mee, verplaats en voeg eventueel elementen (bijv. de zwaarte van een last en/of lot) en personen aan het beeld toe. Er worden oplossende en helende zinnen gebruikt waardoor ieder binnen het gezin de eigen plek (weer) kan innemen, vrij en in balans, en kan het ‘probleem’ gedrag verdwijnen. 
 
 
 
 

Individuele Opvoedopstellingen is ontwikkeld  door Marianne Langemeijer en gebaseerd op de methode Familieopstellingen van Bert Hellinger..
Daarnaast werkt ik met het gedachtegoed van Frans Rupert via de Opstellingen van het Verlangen.
Ik heb verder diverse systemische opleidingen gevolgd bij o.a. Astrid Hart (Civas), Ingrid Dykstra en  Margriet Wentink (Interakt).
.