(online) begeleiding en coaching van ouders in Amsterdam Oost / Watergraafsmeer / DiemenCOACHING VOOR OUDERS
 • Ouderbegeleiding bij opvoedvragen
 • Individuele Opvoedopstellingen (individuele familieopstelling)
 • Cursus kindermassage
 • Begeleiding bij ziekte in het gezin
 • Begeleiding bij (aankomend) overlijden in het gezin
Meer informatie of afspraak maken, neem dan contact op met ALLES KIDS?!  Online oudercoaching - is ook mogelijk

 
"Ik zocht hulp om de communicatie en het maken van afspraken tussen
mijn zoon (17 jaar ) en mij beter te laten verlopen.  
Zowel mijn zoon als ikzelf vonden in Marjorie iets dat voor ons nog  waardevoller is dan ‘hulp’: een gesprekspartner."
Moeder Isrid

 

 

Kinderen leven van binnen naar buiten.
Zij vragen geen aandacht maar zoeken verbinding. Hun gedrag is niet de oorzaak, maar het gevolg.
Kinderen hebben een goede reden waarom
ze doen wat ze doen. 
 

Hoe weet je of er systemisch iets  aan de hand is je gezin?

In gedrag van je kind(eren)  kan bijvoorbeeld ervaren worden dat zij:

 • zich "bemoeien” met datgene wat feitelijke de ouders aan gaat; bijvoorbeeld de relatie
 • jou als ouder "claimen”
 • extreem boos worden
 • voortdurend vechten met broertje of zusje

In het gedrag van jou als ouder kan het zijn dat:
 • je geraakt wordt door het gedrag van je kind en je dat emotioneert of extreem boos maakt
 • je het moeilijk vindt om grenzen aan te houden
 • je ervaart dat er iets is dat de verbinding met je kind bemoeilijkt maar de vinger er niet op kan leggen.
 • je iets van je kind nodig hebt.
Wat levert een opvoedopstelling je op? Een opstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere opvoedkundige thema’s. 
 • Een opstelling kan zorgen voor een doorbraak in de verhouding tussen ouder en kind(eren) en geeft concreet zicht op wat nodig is.
 • nodig heeft in het contact met de opvoeders, broers of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, met school of in andere situaties.
 • Kinderen reageren heel direct op een opvoedopstelling
 • Opvoeden wordt ontspannen.
 • Relatie ouder-kind verandert van gebonden in verbonden.
 • Individuele Opvoedopstellingen zijn ontwikkeld  door Marianne Langemeijer, en zijn gebaseerd op de familieopstellingen van Bert Hellinger. 

INDIVIDUELE OPVOEDOPSTELLING (FAMILIEOPSTELLING)

Soms heb je als ouder met betrekking tot je opvoedvraag al veel gelezen, adviezen opgevolgd en tóch kom je niet verder en bieden de aangeboden tips en adviezen geen of slechts een tijdelijke oplossingen. Een Individuele Opvoedopstelling kan een stap zijn om te ontdekken wát er daadwerkelijk speelt. Het kan namelijk zijn dat er ’iets speelt’ op een onbewust niveau in de onderliggende dynamiek van het gezin of de familie.  Een individuele opvoedopstelling laat op een diepere laag zien wat de oorsprong van het vraagstuk is. Als daar oplossingen worden gevonden, dan is het resultaat blijvend.

Blokkades opheffen  Een familie is een systeem waarin verstoringen kunnen plaatsvinden. Door een verstoring ontstaat er een blokkade, waardoor de leden van het systeem niet optimaal meer kunnen functioneren. Vaak zijn het de kinderen die vanuit loyaliteit de taak op zich nemen om de balans in het systeem te herstellen. Het gevolg hiervan is, dat de kinderen verantwoordelijkheden dragen die niet van hen zijn, wat zich op diverse manieren kan uiten (emotionele uitbarstingen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, lichamelijke klachten, claimgedrag etc.). 

Hoe werkt het?  In een opvoedopstelling werk ik individueel met één van de ouders vanuit het vraagstuk van die ouder. In een kort voorgesprek bespreken we belangrijke feitelijke informatie en ingrijpende gebeurtenissen in het huidige gezin en/of het gezin van herkomst van de ouder. Bij het opstellen bekijken we de dynamieken; het gaat daarbij dus niet om de inhoud van de verhalen en gebeurtenissen of over psychologische zaken, dus hoe iemand als persoon was, het gaat om de juiste plaatsing.  Vervolgens legt de ouder het opvoedingsvraagstuk via vloertegels ruimtelijk neer en  verkent zelf de verschillende posities en leert daardoor de dynamieken binnen het eigen systeem te herkennen. Informatie komt naar boven van onder de oppervlakte die het gedrag en de houding van het kind en de relatie met de ouder(s) sterk beïnvloedt.  De kern van de opvoedvraag wordt daarmee duidelijk. 

Ik kijk en voel mee, verplaats en voeg eventueel elementen (bijv. de zwaarte van een last en/of lot) en personen aan het beeld toe. Er worden oplossende en helende zinnen gebruikt waardoor ieder binnen het gezin de eigen plek (weer) kan innemen, vrij en in balans, en kan het ‘probleem’ gedrag verdwijnen.