(online) begeleiding en coaching van ouders in Amsterdam Oost - Watergraafsmeer - Diemen

 
 
 
 


Ik kan je begeleiden als:
  • Er opvoedvragen en -uitdagingen in het gezin zijn. 
  • Er regelmatig 'gedoe' of ruzies zijn in het gezin,  tussen de kinderen onderling of tussen jou en je zoon/dochter. 
  • Jij en je partner verschillende opvoedstijlen hanteren in de ouderschapsrelatie.
  • Je telkens wordt getriggerd door een van de kinderen/je kind op een bepaalde thema. Bijvoorbeeld:  Je voelt je genegeert als je kind niet luistert als je  iets vraagt.  Je hebt het gevoel dat je kind  je grenzen niet respecteert en andere thema's die je   

Hoe? 
Via gesprekken en familieopstellingen met behulp van Duplopoppetjes ,zetten we jouw gezin letterlijk op tafel. Daarmee geef ik je inzicht (en) in jullie gezinsdynamiek en patronen en ook hoe deze tot stand komt.
 
Vanuit deze inzichten kun je nieuwe stappen maken. Dat gaat niet vanzelf, maar dáár help ik je  uiteraard bij.
 

 
Hoe weet je of er systemisch iets  aan de hand is je gezin?

In gedrag van je kind(eren)  kan bijvoorbeeld ervaren worden dat zij:

- zich "bemoeien” met datgene wat feitelijke- de ouders aangaat; bijvoorbeeld de relatie
- jou als ouder "claimen”
- extreem boos worden
- voortdurend vechten met broertje of zusje
 
In het gedrag van jou als ouder kan het zijn dat:
- je geraakt wordt door het gedrag van je kind en je dat emotioneert of extreem boos maakt
- je het moeilijk vindt om grenzen aan te houden
- je ervaart dat er iets is dat de verbinding met je kind bemoeilijkt maar de vinger er niet op kan leggen.
- je iets van je kind nodig hebt.
 
Wat levert een opvoedopstelling je op?
- Een opstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere opvoedkundige thema’s. 

- Een opstelling kan zorgen voor een doorbraak in de verhouding tussen ouder en kind(eren) en geeft concreet zicht op wat nodig is. Kinderen reageren heel direct op een opvoedopstelling
- Opvoeden wordt ontspannen.
 - Relatie ouder-kind verandert van gebonden in verbonden.
 
Afbeelding invoegen
 

Individuele Opvoedopstellingen is ontwikkeld  door Marianne Langemeijer,
en is gebaseerd op de methode Familieopstellingen van Bert Hellinger
  Kinderen leven van binnen naar buiten.
Zij vragen geen aandacht maar zoeken verbinding.
Hun gedrag is niet de oorzaak, maar het gevolg.
Kinderen hebben een goede reden waarom ze doen
wat ze doen. 


Begeleiding bij opvoeding
Als ouder word je tijdens de opvoeding  voor verschillende leuke, maar ook spannende of moeilijke uitdagingen gesteld. Je kind kan je soms zo raken in je eigen (oude) pijnpunten. Of je kind drukt onbewust op 'rode knoppen' waarvan je dacht dat je ze niet (meer) had.  Je reageert daardoor misschien op een manier die je nou nét niet wilde: té heftig ... té geraakt. 
 
Juist dán kan het fijn zijn om  samen te kijken wat maakt dat het even minder lekker loopt in jullie gezin. Of in het contact met je kind. Een aantal sessie oudercoaching is hierbij dan  enorm verhelderend. 
 

  Afbeelding invoegen
 
"Het gesprek heeft me inzichten gegeven in mijn eigen patronen.
Door de familieopstelling werden wederom bepaalde thema’s zichtbaar. Diep van binnen wist ik het wel maar het is prettig dat je af en toe eens bij iemand zoals Marjorie kan aankloppen, die je weer even de goede richting in stuurt. Het was een zeer prettig gesprek, dus zeker een aanrader. Iedereen heeft toch recht op een APKtje af en toe?" Cindy, moeder van zoon en dochter
 
  
INDIVIDUELE OPVOEDOPSTELLING (FAMILIEOPSTELLING)

Soms heb je als ouder met betrekking tot je opvoedvraag al veel gelezen, adviezen opgevolgd en tóch kom je niet verder en bieden de aangeboden tips en adviezen geen of slechts een tijdelijke oplossingen. Een Individuele Opvoedopstelling kan een stap zijn om te ontdekken wát er daadwerkelijk speelt. Het kan namelijk zijn dat er ’iets speelt’ op een onbewust niveau in de onderliggende dynamiek van het gezin of de familie.  Een individuele opvoedopstelling laat op een diepere laag zien wat de oorsprong van het vraagstuk is. Als daar oplossingen worden gevonden, dan is het resultaat blijvend.

Blokkades opheffen 
Een familie is een systeem waarin verstoringen kunnen plaatsvinden. Door een verstoring ontstaat er een blokkade, waardoor de leden van het systeem niet optimaal meer kunnen functioneren. Vaak zijn het de kinderen die vanuit loyaliteit de taak op zich nemen om de balans in het systeem te herstellen. Het gevolg hiervan is, dat de kinderen verantwoordelijkheden dragen die niet van hen zijn, wat zich op diverse manieren kan uiten (emotionele uitbarstingen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, lichamelijke klachten, claimgedrag etc.). 

Hoe werkt het? 
In een opvoedopstelling werk ik individueel met één van de ouders vanuit het vraagstuk van die ouder. In een kort voorgesprek bespreken we belangrijke feitelijke informatie en ingrijpende gebeurtenissen in het huidige gezin en/of het gezin van herkomst van de ouder. Bij het opstellen bekijken we de dynamieken; het gaat daarbij dus niet om de inhoud van de verhalen en gebeurtenissen of over psychologische zaken, dus hoe iemand als persoon was, het gaat om de juiste plaatsing.  Vervolgens legt de ouder het opvoedingsvraagstuk via vloertegels ruimtelijk neer en  verkent zelf de verschillende posities en leert daardoor de dynamieken binnen het eigen systeem te herkennen. Informatie komt naar boven van onder de oppervlakte die het gedrag en de houding van het kind en de relatie met de ouder(s) sterk beïnvloedt.  De kern van de opvoedvraag wordt daarmee duidelijk. 
Ik kijk en voel mee, verplaats en voeg eventueel elementen (bijv. de zwaarte van een last en/of lot) en personen aan het beeld toe. Er worden oplossende en helende zinnen gebruikt waardoor ieder binnen het gezin de eigen plek (weer) kan innemen, vrij en in balans, en kan het ‘probleem’ gedrag verdwijnen.