Vergoeding van kindercoaching I jongerencoaching I kindertherapie I jongerentherapie

 
ALLES KIDS?! is lid van de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten)  Hierdoor kunt u voor een (gedeeltelijke) vergoeding van integratieve kindertherapie vanuit uw aanvullende pakket (alternatieve geneeswijzen) in aanmerking komen bij een aantal verzekeraars.
 
Vergoedt uw verzekeraar de kosten van Kinder- en jongerentherapie niet dan zijn eventuele alternatieven:
 
Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
Onder de noemer Psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden.

PGB (persoons gebonden budget) 

Minimuminkomen Indien u u een minimum inkomen heeft kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.

 

 

Geen vergoeding door uw verzekeraar en/of bieden
bovenstaande alternatieven geen o plossing?
Vergoedt uw zorgverzekeraar kindertherapie I  jongerentherapie niet vanuit het aanvullende pakket? Kunt u de kosten voor de sessies daardoor moeilijk zelf opbrengen? In dat geval is het mogelijk om te overleggen over een verkort traject of een betalingsregeling. Neem hiervoor gerust contact op.

 

Ontevreden of een klacht?
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de begeleiding door ALLES KIDS?! dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.   In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (cliĆ«ntfolder) . Daarnaast ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en val derhalve onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu)
 
Privacy
.Klik hier voor informatie over de oraktijk omgaat met uw privacy

 

 
 

 

Belangrijk 

Neem voorafgaand aan de start van het traject zelf contact op met je zorgverzekeraar om te bekijken welke vergoeding er op jaarbasis mogelijk is. Dit is namelijk afhankelijk van het soort aanvullende pakket. Ook wanneer de verzekeraar niet op de lijst staat loont het om toch te controleren of er echt geen vergoeding wordt gegeven .

 

 

De volgende zorgverzekeraars vergoeden mogelijk  kinder- en jongerentherapie gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket: