Een kindercoach I kindertherapeut begeleidt bij opvoeding-, gedrag- en sociaal-emotionele problemen


 
 
ALLES KIDS?! helpt je kind zijn/haar eigen mogelijkheden en kwaliteiten weer te (her)ontdekken en in te zetten in situaties die moeilijk voor hem/haar zijn.
Dit doe ik met behulp van oplossingsgerichte coaching / therapie.
We gaan niet langdurig te zoeken naar de oorza(a)k(en) van de problemen/klachten, maar onderzoeken hoe de klacht/het probleem het leven van je kind op dit moment beïnvloed.
  • Wat heeft je kind al geprobeerd om het probleem op te lossen?
  • Wat was daarin succesvol en wat juist niet?
  • Hoe zou het leven er uit zien zonder het probleem?
  • Welke stappen zijn nodig om een verandering te bewerkstelligen?
  • Hoe wil je dat gaan doen en wie kunnen je daarbij steunen?

 
Afbeelding invoegen

kindercoaching/jongerencoaching & kindertherapie/jongerentherapie wordt ingezet bij klachten zoals:
 • Piekeren    
 • Faalangst
 • Rouwverwerking na overlijden, ziekte en scheiding
 • Concentratie – of ontspanningsproblemen
 • Pesten of gepest worden
 • Slecht zelfbeeld    
 • Verdriet     
 • Boosheid en/of woedeaanvallen     
 • Nagelbijten
 • Bedplassen en Zindelijkheid
 • (Sociale) angst  
 • Verlegenheid
 • Geen of weinig zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen    
 • Moeite met overstap naar de middelbare school 
 • (In)slaapproblemen 
 • Worstelen met existentiële vragen: wie ben ik, wat wil en kan ik, et cetera.

*De bovenstaande lijst is zeker niet volledig. Neem 
vrijblijvend contact op om te bespreken of kindercoaching I kindertherapie I jongerencoaching I jongerentherapie iets kan betekenen voor je kind/puber

 
                    
Partners waarmee ALLES KIDS?! goede ervaringen heeft en graag mee samenwerkt zijn:
 • De Juffies - biedt hulp bij leerproblemen, taakproblemen en concentratieproblemen voor kinderen van 6-12 jaar (Amsterdam Oost/Watergraafsmeer).
 • De Praatmaatgroep  ALLES KIDS?! werkt samen met de locatie Zuid-Oost van de Praatmaatgroep. De logopedisten zijn gespecialiseerd in het (vroegtijdig) signaleren, onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor en bieden zowel preventieve als curatieve zorg.
 • Buro Leerlingenhulp   is gespecialiseerd in leerproblemen en (de daaruit voortvloeiende) gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Zij behandelen en diagnosticeren kinderen, leerlingen, jongeren en studenten.
 • Succesvol scheiden Noord Holland - Brechje Geenen heeft zich gespecialiseerd in het optimaliseren van de communicatie tussen ex-partners, zodat zij effectief heldere afspraken kunnen maken en van partnerschap naar ouderschap kunnen groeien. De focus van haar begeleiding ligt op het bedaren van emoties, het trainen in communicatie-vaardigheden en hanteren van conflictsituaties, zodat ouders een respectvolle relatie met elkaar kunnen hebben, ook na de scheiding. De kinderen profiteren daarvan!  Succesvol scheiden? Het kan écht!"