Familieopstellingen

 


Vraaginbrenger vraagsteller

Als vraagsteller breng je een vraagstuk in wat je bezighoud. Iets wat je wilt onderzoeken. Het is iets wat jou raakt en/of waar je in vastloopt. Bijvoorbeeld een persoonlijk thema, uitdaging in de opvoeding of je relatie, in je werk, vriendschappen, liefde, je persoonlijke ontwikkeling en wat je wilt onderzoeken met de hulp van representanten.

Liesbeth of Marjorie gaan, voordat we de opstelling doen,  een voorbreidend gesprek met je voeren. Zodat we jouw hulpvraag en verlangen duidelijk hebben. Van daaruit nodigen we/jij representanten uit om een eerste beeld in de ruimte 'neer te zetten"

Van daaruit nodigen we/jij representanten uit om een eerste beeld in de ruimte 'neer te zetten". Zij maken zichtbaar in de ruimte hoe de emoties, personen of elementen die hieraan verbonden zijn zich tot elkaar verhouden. Er wordt zichtbaar wat onzichtbaar is. 

Wat kan een opstelling jou opleveren?

Een familieopstelling is iets magisch. Het is bijna niet uit te leggen wanneer je het nog niet eerder hebt ervaren. Maar uit ervaring weten we dat je het volgende zou kunnen ervaren: 

  • Doorvoelde inzichten krijgt op de vraag die je inbrengt. Met andere woorden: zichtbaar maken, doorvoelen en verwerken wat er binnen in jou speelt·       
  • Er ontstaat meer bewustwording op datgene wat er onbewust meedoet vanuit je familiesysteem waardoor je niet volledig tot bloei komt.
  • Of bepaalde patronen worden doorbroken.Inzichten in onbewuste familiedynamieken en hoe deze invloed hebben op dynamieken in jouw relaties, opvoedingsstijl, en keuzes in het leven ·       
  • Een nieuwe kijk op je situatie.

 

Representant 

Als representant is de deelname aan een familieopstelling ook een waardevolle beleving. Je representeert een persoon, emoties, verlangen of omstandigheid of ‘iets’ .
Je speelt geen rol, maar ‘bent’ hetgeen je representeert. Het representeren is een bijzondere ervaring en levert jezelf ook informatie op. Inzichten.
Uit ervaring kunnen we stellen dat je vaak niet voor niets wordt gevraagd om te representeren.

 

 
 
Praktisch
 
Agenda Familieopstellingen:
zondag 11 februari 2024 -  Amsterdam (praktijk ALLES KIDS?)!
10-16 uur
zaterdag  9 maart  -  Den Haag - 
10-16 uur (praktijk Stel het maar op)

De opstellingendag wordt verzorgd en begeleid door Liesbeth Bouman en  Marjorie Lucas We zijn twee bevlogen opstellers met een ruime ervaring in systemisch werken. 


Aanmelden representant   kosten 40 euro
Aanmelden Vraaginbrenger kosten 140 euro 


meer informatie over de opstellingendag: 
info@praktijkalleskids.nl
  
Wat is een familieopstelling
Een (familie)opstelling geeft je de kans onbewuste patronen en dynamieken, waarmee je in het leven te maken hebt, zichtbaar te maken.Door middel van een opstelling kom je in contact met dit on(der)bewuste. Dit ervaar je doorgaans niet in gesprekken. Een opstelling kan jou laten zien waarom je steeds in bepaalde patronen blijft vervallen, waarom je bepaalde fysieke en/of mentale klachten hebt.We maken jouw verlangen of familiesysteem visueel met representanten. Hierdoor ontstaat er een dieper begrip van de onderliggende bewegingen in jouw systeem. Tijdens een opstelling wordt jouw vraag of vastgelopen proces in kaart gebracht.