Tarieven Kindertherapie I Jongerentherapie I Ouderbegeleiding


Afbeelding invoegen
 
Tarieven 2021
(inclusief voorbereiding en verslaglegging)
 • Individuele sessie  (kind sessie, evaluatie en eindgesprek) €90  (60 minuten )
 • Intakegesprek - oudergesprek €97,50  (75 minuten)
 • Evaluatiegesprek 90 (60 minuten)
 • Contacten (telefonisch of persoonlijk) met derden/observaties (school/IB-er/Leerkracht etc. per 15 minuten) €22,50
 • Individuele sessie en observaties op school  €95 (incl. reistijd en reiskosten)
 
 • Ouderbegeleiding-coaching €97,50  (75 minuten)
 • Powerouder sessie  -  165  (2 uur incl. systemische opstelling)
 • Kindermassage (50 minuten) € 60 
 • Kindermassagecursus met ouder en kind  - 3 x 50 minuten €175 
 • Reistijd bij sessies die niet in de praktijk zelf plaatsvinden € 20 (per uur of deel ervan
 • Verslag na afloop traject  € 75
 
De praktijk heeft in 2021 weer een contract met de Gemeente Diemen voor de begeleiding (zowel coaching als integratieve therapie) van kinderen en jongeren tot 23 jaar die woonachtig zijn in Diemen en/of er naar school gaan.   Daardoor worden een aantal sessies volledig vergoed. Neem voor meer informatie contact op met de praktijk. Ouders betalen een eenmalige eigen bijdrage van 50 euro. 
 
 

VIT        Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen             Afbeelding invoegen


ALLES KIDS?! is aangesloten bij: 
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Registratienummer 110012240

Beroepsvereniging van Integraal 
Therapeuten (VIT). 
AGB praktijknummer: 90-52913
AGB zorgverlenersnummer: 90-044188
lidmaatschapsnummer : 451.14.A  

SCAG Geschillencommissie  
TCZ & RBCZ licentienummer: 103230R 
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val derhalve onder hun tuchtrecht (TCZ)
 
 
IKTA
ALLES KIDS?! is aangesloten bij IKTA, een samenwerkingsverband van Integratieve Kinder- en Jongerentherapeuten met een praktijk in Amsterdam. Kinder- en jongerentherapeuten die aangesloten zijn bij IKTA hebben een zelfstandige praktijk in Amsterdam, zijn opgeleid op minimaal post-HBO-niveau en geregistreerd bij een beroepsvereniging die hen verplicht tot jaarlijkse bijscholingen, intervisie en supervisie, en die vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk maakt.
Voor meer informatie hierover en de mogelijke vergoedingen voor therapie door uw zorgverzekeraar, zie het tabblad vergoeding

Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. De gereserveerde tijd  wordt dan niet in rekening gebracht.

Wanneer  je de afspraak binnen 24 uur annuleert, wordt er 50 euro in rekening gebracht.
De ziektekostenverzekering vergoedt niet bij ‘niet verschijnen’.
Dit geldt ook voor annuleringen waarbij overmacht (ziekte van uzelf of uw kind) reden van de annulering is.
       
 KvK nr 52348288