Tarieven Kindertherapie I Jongerentherapie I Ouderbegeleiding/ ouercoaching *

  • Individuele sessie  / evaluatie / eindgesprek)  -  €95  (60 minuten)
  • (Intake)gesprek/oudergesprek   -  €115 (75 minuten)
  • Contacten (telefonisch of persoonlijk) met derden/observaties (school/IB-er/Leerkracht/intercollegiaal/huisarts/POH etc. per 15 minuten)   -    €22,50
  • Individuele sessie en observaties op school   -   €95 (incl. reistijd en reiskosten)
  • Oudercoaching/Ouderbegeleiding   -   €115  (75 minuten) 
  • Individuele opvoedopstelling  / ouderbegeleiding  -    € 135 ( 90 minuten)
  • Reistijd bij sessies die niet in de praktijk zelf plaatsvinden € 20 (per uur of deel ervan)
*Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op de tijd en investeringen die nodig zijn voor het consult, inclusief voorbereiding en verslaglegging.
 
Verslag na afloop traject  € 75 
Kindermassage (50 minuten) € 70
Kindermassagecursus met ouder en kind  - 3 x 50 minuten €175 
 
De praktijk heeft in 2023 weer een contract met de Gemeente Diemen voor de begeleiding (zowel coaching als integratieve therapie) van kinderen en jongeren tot 23 jaar die woonachtig zijn in Diemen en/of er naar school gaan.   Daardoor worden een aantal sessies volledig vergoed. Neem voor meer informatie contact op met de praktijk. Ouders betalen een eenmalige eigen bijdrage van 50 euro. 
 
ALLES KIDS?! is aangesloten bij: 
RBCZ/TCZ (klacht en tuchtrecht) licentienummer: 103230R
VIT Beroepsvereniging van Integraal Therapeuten  lidmaatschapsnummer : 451.14.A
    
 
Afzeggen afspraak

Als een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Dit geldt ook voor annuleringen waarbij overmacht (ziekte van uzelf of uw kind, file, overwerk of andere redenen) reden van de annulering is.
 Afmelden kan per e-mail (info@praktijkalleskids.nl) of door het inspreken van mijn voicemail. 06 34070993.


VIT        Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen       Afbeelding invoegen

    


Beroepsvereniging van Integraal 
Therapeuten (VIT). 
AGB praktijknummer: 90-52913
AGB zorgverlenersnummer: 90-044188
lidmaatschapsnummer : 451.14.A  

SCAG Geschillencommissie  
TCZ & RBCZ licentienummer: 103230R 
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val derhalve onder hun tuchtrecht (TCZ)
 
 
IKTA
ALLES KIDS?! is aangesloten bij IKTA, een samenwerkingsverband van Integratieve Kinder- en Jongerentherapeuten met een praktijk in Amsterdam. Kinder- en jongerentherapeuten die aangesloten zijn bij IKTA hebben een zelfstandige praktijk in Amsterdam, zijn opgeleid op minimaal post-HBO-niveau en geregistreerd bij een beroepsvereniging die hen verplicht tot jaarlijkse bijscholingen, intervisie en supervisie, en die vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk maakt.
Voor meer informatie hierover en de mogelijke vergoedingen voor therapie door uw zorgverzekeraar, zie het tabblad vergoeding

Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. De gereserveerde tijd  wordt dan niet in rekening gebracht.