Hulp/begeleiding kinderen/jongeren met gescheiden ouders (KIESgroep) Amsterdam en Diemen

                                                                                            

Een echtscheiding is iets dat kinderen vaak 'overkomt'. Bij veel kinderen gaat dit gepaard met gevoelens van boosheid en verdriet. Kinderen voelen naast hun eigen verwarring en onzekerheid een zorg om hun ouders. Het is fijn als kinderen over deze gevoelens kunnen praten. Een KIESgroep (Kinderen In Echtscheiding Situatie)  kan daarbij hulp bieden.
KIES is een spel- en praatgroep. Dit lotgenotencontact helpt kinderen bij het verwerken van de scheiding. Kinderen kunnen in een veilige omgeving uitspreken wat hen bezig houdt. Vaak hebben ze talloze vragen, zorgen en wensen. Door hierover met andere kinderen te praten merken zij dat ze niet de enige zijn die een scheiding meemaken, 
en zij geven elkaar tips en advies om er mee om te gaan.

"In de KIESgroep kon ik mijn gevoelens delen met andere kinderen. 
Ik was niet de enige met gescheiden ouders en daardoor begrepen 
de andere kinderen heel goed mijn gevoelens" (Rana)
 
 
ALLES KIDS?! biedt ouders begeleiding bij het samenstellen van een kindgericht zorgplan door met de kinderen in gesprek te gaan over hun wensen. Daarnaast biedt ALLES KIDS?! begeleiding aan ouders met als doel hen te ondersteunen en handvatten te geven bij het voortzetten van het ouderschap als ex-partnersOok ondersteunt en adviseert ALLES KIDS?! ouders bij de scheidingsmelding naar de kinderen toe. 


 
De KIESgroepen worden zowel in   Amsterdam als Diemen gegeven.          
Deze spel en praatgroepen geven kinderen de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten. Herkenning en erkenning zijn een belangrijk doel van de groep.
Dit bereiken we met behulp van verschillende werkvormen zoals spel, drama, tekenen en andere creatieve werkvormen. 

    

 


"Ouders en kinderen hebben een onverbreekbare, unieke relatie.
Je kunt nooit ex-ouder zijn, of ex-kind. Je bent ouder of kind voor altijd."
  Else Marie van den Eerenbeemt


*ALLES KIDS?! werkt samen met verschillende mediators waaronder: Zon Familierecht Groep / Zonmediation, echtscheidingsforum, Resolve Echtscheidingsbemiddeling. Het Contract van verbondenheid van Else-Marie van den Eerenbeemt is een belangrijke inspiratiebron en leidraad bij de begeleiding van kinderen en ouders.