Hulp bij rouwbegeleiding en verliesverwerking voor kinderen, jongeren en gezinnen


 
 
Ieder mens, van jong tot oud, maakt het in zijn leven verschillende keren mee; afscheid nemen van iemand die hem of haar dierbaar is en een belangrijke plaats inneemt in het bestaan. Soms is dat het geheel onverwacht of na een periode van ziek zijn. 
Ook kinderen en jongeren komen in aanraking met rouw in hun leven.
Als volwassenen wil je hen het liefst behoeden voor het verdriet en de pijn die er mee gepaard gaat. En toch is rouw en verlies een onderdeel van het leven, of we dat nu willen of niet.  

" Rouw is de prijs die je betaalt voor de verbinding”
 

Begeleiding bij ziekte, overlijden en ander verlies
Ik begeleid kinderen en jongeren bij rouw- en verliesverwerking bij ernstige ziekte en wanneer kinderen een dierbare aan de dood hebben verloren. Ieder kind, iedere jongere rouwt op zijn/haar eigen manier waardoor geen enkele begeleiding hetzelfde is. Samen kijken we naar wat er nodig is op dat moment en zoeken we naar manieren om verder te kunnen:
 
praten…    een herinneringskoffer maken ......... creatief werken …..
stilte ….       wandelen…      spel...            of … 

Ieder kind/jongere reageert anders op een ernstige ziekte of overlijden van een dierbare. Dit hangt mede af van de leeftijd en ontwikkelingsfase op dat moment. 
Sommige kinderen en jongeren rouwen direct, anderen doen het beetje voor beetje, weer anderen stellen het uit..... jarenlang. Maar van uitstel komt helaas geen afstel.  Het doormaken van een rouwproces is belangrijk om je aan te kunnen passen aan de veranderingen die het gevolg zijn van het verlies.

Individueel of met het gezin
De begeleiding kan zowel  individueel,  samen met broers of zussen of het hele gezin. Hierbij gebruik ik o.a het therapeutische bordspel:  Alle sterren van de hemel.

 


 

De dood
Is het einde van het leven.
Er is geen persoon meer
Maar toch leef je nog!
Je leeft nog in mij
En dat is het mooiste geschenk
Wat je me hebt kunnen geven!
(Francis Notten)