kindertherapeut en kindercoach voor kinderen en jongeren in Amsterdam

 
 
Jaarlijks volg ik  bij- en nascholingen rondom verchillende  echnieken en interventies om zodoende  mijn kennis op peil te houden. 
 
 •  IEMT (Integral Eyemovement Therapy) 2022
 • Kinderbrein en bewegen; reflexpatronen, stress en niet begrepen gedrag - Carla van Wensen (2020)
 • Werken met interactieve zelfresonantie - Interakt Tiel (2020)
 • MNRI reflexintegratie diverse  protocollen 2018-2019
 • Zandspel - educatieve academie (2019)
 • Brain Based Begeleiden; kenmerken van het adolescentenbrein (2019)
 • Vonken van Verlangen - Wibe Veenbaas (2018) - Expertisecentrum Omgaan met Verlies
 • Hechtingsgerichte Systeemtherapie (2018)- Een taal erbij - Rino/De Kontekst
 • Verlies in beeld  (2017) - Expertisecentrum Omgaan met Verlies  
 • Eerste hulp bij hechting - Pauline Jacobs (2017)
 • PSBK - Opleidingsinstituut Con Amore  (2016)
 • Systemische interventies mbv Duplo (2015) - RINO Amsterdam
 • Zinvol Tekenen (2015) - Marijke Sluiter
 • Regenboogtraining - rouw en verliesbegeleiding (2014)
 • Individuele opvoedopstellingen module 1 & 2 - Marianne Laarakker  (2014)
 • Integratief zandspel (2014)
 • Opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut - BGL  (2013) 
 • Familieopstellingen voor kinderen en Jongeren door Ingrid Dykstra (2013)
 • Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling (2013)
 • Individuele Kindermassage (2013)
 • Docent Onderlinge Kindermassage op scholen (2013)
 • Parents' Skills - Praktische tips voor oplossingsgerichte opvoeding (2011)
 • Pesten in therapie (2011)
 • Opleiding tot kinder- en jongerencoach - BGL (2010)
 • Zin in Kunst (over de verbinding tussenkunst en zingeving - HVO (2010)
 • Contact! Waarde(n)volle communicatie - HVO (2010)
 • Kernreflecties - HVO (2009)  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
Jullie kind is uniek. Gelukkig maar! Dat maakt dat een standaard werkijze ook niet werkt. Ik kijk dan ook goed naar de behoeften van je kind, sluit aan en stuur bij waar het nodig is. Het kan voorkomen dat er thuis geoefend moet orden en dat vraagt ook van jullie als ouder wat.  Maar wees gerust .... ik zal jullie niet overladen. Daarnaast zijn veel opdrachten ook een fijne manier om een verbindig te maken met je kind.

 Tijdens de begeleiding staat in ieder geval de hulpvraag van  jullie kind centraal. 

Ik maak gebruik van diverse methoden/technieken en interventies, zoals: 
Systemisch werken en (familie)opstellingen en Tafelopstellingen
Cognitieve gedragstherapie / Psychotherapie 
Delenwerk en Voice dialogue
Hechtingsgerichte werkvormen
RET omzetten van belemmerende negatieve gedachten.
NLP Neuro Linguïstisch Programmeren
Spel zandtafel, Tekenen, kleien, schilderen, metaforische verhalen, visualisaties, handpoppen, lichaamswerk, rollenspel etc.
Trainen van Sociale Vaardigheden 
KIES spel en praatgroep voor kinderen met gescheiden ouders.
Kids' Skills Oplossingsgerichte methode die kinderen leert eigen problemen op te lossen door het leren van vaardigheden.
Mission Possible persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren (12+)
Etc .....  
                                                                                                           
Ik ben gecertificeerd Rots & Water trainer. Deze weerbaarheidstraining is er op gericht om kinderen en jongeren door middel van fysieke oefeningen sociaal en mentaal sterker te maken. De oefeningen zijn gericht op: zelfbeheersing, zelfreflectie en vertrouwen