Begeleiding kinderen en jongeren - wensen t.a.v. zorgplan bij (echt)scheiding 
Ouderschapsplan I scheidingsmelding I voortzetten ouderschap
Ouders zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Daarin worden de afspraken over de kinderen vastgelegd. Ik werk samen met verschillende mediators* die kinderen de mogelijkheid bieden om via mijn praktijk mee te denken over hun wensen op het gebied van de zorg en omgaan met de ouders. Kinderen krijgen daardoor een stem bij het maken van nieuwe afspraken na de scheiding.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen.

ALLES KIDS?! geeft kinderen en jongeren een stem bij hun
wensen over hun leven bij beide ouders

ALLES KIDS?! begeleidt 3 of 4 sessies voor kinderen en jongeren van ouders die aan het scheiden zijn. Onder professionele begeleiding kunnen zij hun vragen, zorgen en wensen rondom de scheiding en de omgangsregeling bespreken. Individueel of samen met alle kinderen uit het gezin.  

Het doel? Een plan opstellen dat afgestemd is op ieders wensen en behoeften. 
Belangrijk is wel dat de kinderen weten dat jullie als ouders uiteindelijk beslissen over het definitieve plan.Voorafgaand aan de kind(er)sessies is er een intakegesprek en na afloop een consult ter nabespreking met beide ouders.           

    


 "Kinderen hebben het nodig vrij te zijn om 
vorm te geven aan hun loyaliteit met ieder 
van hun ouders. 

Partners kunnen tegengestelde belangen hebben, als ouders van hun kinderen moeten ze het ouderschap gezamenlijk vormgeven. 
Kinderen zijn trouw naar beide ouders. 


Kinderen hebben het onvervreembare recht 
op beide ouders: ex-ouders bestaan niet."

Else-Marie van den Eerenbeemt