inschrijf- en annuleringsvoorwaarden


Algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden workshops & trainingen Het Familiehuis & ALLES KIDS?! 

Inschrijving
•Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het sturen van een e-mail met de volledige adresgegevens en mobiel nummer.
•Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
•Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, facturering en betaling
•Na ontvangst van de aanmelding  ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 14 dagen en vóór aanvang van de workshop/training volledig door u wordt voldaan.

Annulering en restitutie
•Annuleren is mogelijk uitsluitend schriftelijk/e-mail. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
•U kunt tot drie weken vóór de trainingsdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor 
€ 50,- administratiekosten in rekening. 
•Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. 
•U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
•Tussentijdse absentie of beëindiging van de cursus, workshop of training  geeft geen recht op enige restitutie.
•Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de workshop of training niet door kan gaan, wordt door Het Familiehuis/ ALLES KIDS?! het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd. 
•Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt Het Familiehuis/ALLES KIDS?!  zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s)/workshopleider(s) in te zetten.

Wachtlijst
•Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt steeds de eerst volgende persoon van de wachtlijst benaderd.

Bewijs van deelname & PE punten
•Aan deelnemers van de workshops en trainingen wordt een bewijs van deelname uitgereikt, indien men aan het volledige programma heeft deelgenomen. Per workshop worden de te verkrijgen PE punten voor de verschillende beroepsgroepen vermeld. Dat verschilt per beroepsvereniging en workshop.

Copy-, beeld- en geluidsrecht
•Het copyright van het cursusmateriaal en het intellectuele eigendom van de activiteiten ligt bij Het Familiehuis / ALLES KIDS?! en/of de trainer, hetgeen vermeld wordt in het cursusmateriaal. 

Algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden workshops & trainingen

Het Familiehuis & ALLES KIDS?! - 2015