Begeleiding kinderen/jongeren bij echtscheiding: individueel of in een groep

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Kies voor mij
      
Een roep van een kind  
   
Als pappa en mamma
 
scheiden  
  
Kies dan niet voor ruzie,

Kies dan niet voor
 
strijd…..      
 
Kies voor mij             
 
Voor mij              
 
 
Mij


Gewerkt wordt aan herkenning vinden, weer grip krijgen op je eigen leven, hulp in de omgeving activeren en het verwerken van de scheiding. KIES wordt gegeven op de basisschool, middelbare school of instanties die zich richten op het jeugdwelzijn (OKC, Jeugd welzijnswerk, Jeugdzorg etc.)
•Maximaal 6 kinderen
•2 gecertificeerde KIES coaches
•6 bijeenkomsten van 1,5 uur
•Kosten op aanvraag
(incl. intake- en evaluatiegesprek ouders, werkmateriaal, map)

We  werken aan een specifiek probleem of klacht die je kind/puber of jullie gezin ervaart bij de echtscheiding zoals bijvoorbeeld:  
slaapproblemen, angst, spanningen, loyaliteit, concentratie, boosheid. somberheid, schuldgevoelens, omgaan met stiefouders of andere problemen die jullie ervaren.  

Gemiddeld zijn er 5 tot 10 sessies.
 
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis (alleen oud AGIS klanten) en KIEMER vergoeden KIES individueel gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket.
 
Aanmelden en/of meer info - klik hier


Het doel van KIES is het zoveel mogelijk voorkomen van problemen die kinderen als gevolg van echtscheiding kunnen ondervinden en hen leren omgaan met de veranderde situatie. Daarnaast heeft KIES tot doel dat eventuele problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, dat ouders tijdelijk ontlast worden en dat ouders (en eventueel school) 
kennis hebben over de effecten van echtscheiding op kinderen.