Integratieve kinder- en jongerentherapie I Amsterdam Oost en Diemen

Integratieve Kindertherapie en Integratieve Jongerentherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de therapeut vanuit verschillende verklaringsmodellen naar de klacht kijkt. Een integratief therapeut analyseert de klacht van het kind dus vanuit verschillende invalshoeken.

Medisch model: Zijn er lichamelijke oorzaken voor de klacht?
Stressmodel: Hoe is de balans tussen draaglast en draagkracht van het kind?
Gedragsmodel: wordt de klacht van het kind veroorzaakt door onhandig gedrag?
Systemisch model: welke rol speelt het systeem (gezin, school, vrienden) bij de klacht.
Cognitief model: welke (kern)overtuigingen zorgen voor belemmerende gedachten en gevoelens waardoor bepaald gedrag wordt veroorzaakt?
Psycho-analytischmodel: zijn er onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden en heeft dit nog  invloed op het kind.?
 
Belangrijke voorwaarde in het werk van de kinder- en jongerentherapeut is, dat de therapeut volledig aansluit bij de communicatievorm van het kind. 

Kinderen kunnen praten, maar sommigen zwijgen liever. Kinderen kunnen spelen, maar sommigen lezen liever een boekje of willen voorgelezen worden.  Interventietechnieken gebruikt de therapeut binnen de door het kind aangegeven communicatievorm.
Afbeelding invoegen
Vijf belangrijke uitgangspunten 
1  Het kind moet een klacht ervaren anders heeft therapie geen zin.

2  De gebruikte methode moet naadloos aansluiten bij de behoefte en wensen van het kind.
Dit betekent  dat niet het specialisme, de therapeut of de ouders centraal staan, maar het kind. 

3  De therapeut wordt betaald
door de ouders, maar is in dienst van het kind.

4  De integratieve kinder- en jongeren therapeut schakelt het kind in om zijn of haar eigen probleem op te lossen.  Immers het kind heeft ervaring en een relatie met de klacht en weet ook de oplossing (vaak op onbewust niveau). Het kind krijgt op volledig eigen wijze de ruimte om de klacht op te lossen. De therapeut helpt het kind om zelf het probleem op te lossen.

5  De inhoud van de sessies zijn privé en worden niet besproken met de ouders, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het kind. Van de sessies worden achteraf aantekeningen gemaakt om maximaal de   aandacht bij het kind te kunnen hebben. De aantekeningen van de therapeut kunnen ook vervangen worden door video-opname.
 
Op basis hiervan worden verschillende interventies ingezet om aan de hulpvraag te werken